Zadanie 1
a)Oblicz długość przekątnej sześcianu o krawędzi 10.
b)Jaką objętość ma sześcian o przekątnej długości 1 m.
Zadanie 2
Wazon ma kształt graniastosłupa trójkątnego o wymiarach podanych na rysunku. Który z przedstawionych na rysunku kwiatów jest dłuższy ?

Rysunek jest w załączniku ! :)

Proszę o pomoc ! :) daje naj !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T13:40:55+01:00
Zad 1
d=a√3=10√3≈17

zad 2
16²+12²=x²
256+144=x²
400=x²
x=√400=20cm

20cm+10cm=30 cm

16²+16²=y²
256+256=y²
512=y²
y=√512≈22,6

22,6+8=30,6cm

Dłuzszy ten po prawej.
2 5 2