Na wycieczce w Berlinie odłączyłaś się od grupy. Musisz sama wrócić do hotelu. Odwołaj się do przechodnia z prośbą o pomoc:
*powiedz jemu o zaistniałej sytuacji,
*poproś o wskazanie najprostszej drogi do hotelu,
*upewnij się, że dobrze zrozumiałaś wskazówki przechodnia.

Bardzo proszę o przetłumaczenie również na język polski. Dam naj:*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T15:10:58+01:00
W tym mogą być drobne błędy więc sprawdź to i jeśli sądzisz że ci pomogłem to daj mi naj :)
-Entschuldigung! Können Sie mir helfen? Ich bin in Ausflug mit meiner Schule. Hier wohnen wir in (nazwa hotelu, np. Melia Hotel).
Ich habe mich verliert. Können Sie mir den Weg zum diesem Hotel weisen?
- Ja, dieses Hotel ist hier schließen. Du must über 200 Meter gerade aus gehen. Dann an der Kreuzung musst du links gehen. Das dritten Gebäude ist dein Hotel.
- So ja. In die ersten muss ich gerade aus gehen?
-Ja, über 200 Meter.
- Und dann, an die Kreuzung links?
- Ja, und Hotel ist auch auf links.
- Dritten Gebäude?
- Ja.
- Vielen Dank und Auf Wiedersehen.
- Auf Wiedersehen.
tłumaczenie
-Przepraszam! Może pan mi pomóc? Jestem na wycieczce ze szkołą. Tutaj mieszkamy w ...(nazwa hotelu).Zgubiłam się. Może mi pan wskazać drogę do tego hotelu?
- Tak, ten hotel jest niedaleko. Musisz iść prosto około 200 metrów. Później na skrzyżowaniu musisz iść w lewo. Trzeci budynek to twój hotel.
- Więc tak. Na początku muszę iść prosto?
- Tak, ok. 200 m.
- A później na skrzyżowaniu w lewo?
- Tak, a hotel jest też po lewej.
- Trzeci budynek?
- Tak
- Dziękuję bardzo, do widzenia
- Do widzenia
2010-03-06T20:46:59+01:00
A tutaj trochę krótsza wersja:
- Hallo wie komme ich zum hotel?
# Also sie gehen 300 meter geradeaus auf der kreuzung links und 200 meter geradeaus und auf der nachsten kreuzung rechts und an der Ecke sehen sie den Hotel
- Na dan vielen dank wir ihre hilfe :)
# Kein Problem

A tutaj po Polsku:
- Witam jak mogę dojść do hotelu
# Musi iść pan 300 metrów do przodu na skrzyżowaniu w lewo później znowu 200 metrów do przodu a na następnym skrzyżowaniu w prawo i na poboczu będzie pan już widział hotel
- No to dziękuję panu za wskazanie drogi
# Nie ma problemu


Jeśli pomogłem proszę o NAJ