Paweł narysował prostokąt o bokach 23cm i 16cm. Krzysztof stwierdził, że jeżeli narysuje prostokąt, którego boki będa odpowiednio o 4 cm dłuższe i 4cm któtsze to otrzyma prostokąt o takim samym polu i takim samym obwodzie co prostokąt narysowany przez pawła. Czy stwierdzenie Krzysztofa jest prawdziwe? Odpowiedź uzasadnij.

2

Odpowiedzi

2010-03-06T13:38:10+01:00
23x16=368

23:4=5,75
16x4=65
5,75x65=368
Odp.PRAWDA!

2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T13:40:09+01:00
P=a*b
P₁=23cm*16cm=368cm²
23cm+4cm=27cm
16cm-4cm=12cm
P₂=27cm*12cm=324cm²

Obw=2*a+2*b
O₁=2*23cm+2*16cm=78cm
O₂=2*27cm+2*12cm=78cm

odpowiedź: obwody będą takie same, ale pola inne.
2 3 2