Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T13:50:38+01:00
Oblicz obwód równoległoboku, którego krótszy bok jest równy 6 3/4 cm , a różnica dwóch jego kolejnych boków jest równa 2 1/2 cm.
Oznaczam:
x- krótszy bok
y- dłuższy bok
mamy obliczyć obwód, czyli:
Ob=2x+2y
z treści zadania wiemy, że
x=6¾cm
y-x=2½cm
y-6¾cm=2½cm
y=2½cm+6¾cm=2²/₄cm+6¾cm=8⁵/₄cm=9¼cm

Ob=2*6¾cm+2*9¼cm=12⁶/₄cm+18²/₄cm=30⁸/₄cm=32cm

można również zamienić ułamki zwykłe na dziesiętne i wówczas:

x=6,75cm
y-x=2,5cm
y-6,75cm=2,5cm
y=2,5cm+6,75cm=9,25cm

Ob=2*6,75cm+2*9,25cm=13,5cm+18,5cm=32cm
39 3 39