Odpowiedzi

2010-03-06T13:47:02+01:00
1. Tworzenie wyrazów pochodnych (derywacja).
Derywacja - proces tworzenia nowych wyrazów za pomocą przedrostków i przyrostków.
Derywacja wsteczna - proces tworzenia nowych wyrazów przez odrzucenie przyrostka.
za + pisać = zapisać
nauczyciel + ka = nauczycielka
czołgać - czołg
dźwigać - dźwig
2. Wyrazy o znaczeniu przenośnym.
Przenoszenie cechy jednego wyrazu na drugi.
złote ręce, kamienne serce
3. Zapożyczenia
4. Kompozycja - tworzenie wyrazów złożonych
ZASTAWIENIA
Zestawienie wyrazów, aby nazwać dany przedmiot, pojęcie.
maszyna do pisania, wieczne pióro
ZROSTY
Zespolenie wyrazów traktowanych jako jeden wyraz.
lekceważyć, widzimisię, Białystok
ZŁOŻENIA
Zespolenie wyrazów za pomocą formantów: - o - , - i - , - y -.
listopad, samochód, pucybut
5. Skrótowce.
LITEROWCE - czytamy oddzielnie nazwy liter
PKO, PKP
GŁOSKOWCE - czytamy skrót jako wyraz
ZUS, PAN
SYLABOWCE - skrót tworzony z sylab
Pawafag, żelbet
MIESZANE


CPLiA , CEZAS

6. Neologizmy - wyrazy nowoutworzone.

SŁOWOTWÓRCZE
Utworzenie nowych wyrazów z cząstek już istniejących.
wylęgarnia, wieżowiec

ZNACZENIOWE
Nadanie wyrazom nowych znaczeń.

strzał = wyrzucenie pocisku
strzał = kopnięcie piłki

WYRAZY ZAPOŻYCZONE
Zapożyczenia dostosowuje się do formy wyrazów rodzimych.

actio = akcja
stereophony = stereofonia


7. Słownictwo specjalne - wyrazy, które weszły do języka polskiego wraz z rozwojem poszczególnych dziedzin.

matematyka: sinus, logarytm
biologia: dysocjacja, symbioza


8. Słownictwo środowiskowe - tworzenie słów charakterystycznych dla danego środowiska.

uczniowie: pała, matma
myśliwi: wadera, darniak

9. Wyrazy wieloznaczne - przeniesienie znaczenia wyrazu bez zmiany budowy.

zamek, służba

2010-03-06T13:47:57+01:00
HANDEL, WOJNY, KONTAkty kulturalne, naukowe powodują przechodzenie zxaporzyczeń do naszego języka. między narodami mówiącymi odmiennymi językami dochodzi do kontaktów kulturalnych , gospodarczych lub wojennych - jest to warunkiem oczywistym i niezbędnym.

pojawiają się rzeczy mające nazyw w jednym języku a w drugim nie .

z jakiś powodów wyraz obcy uznany zostaje za bardziej odpowiedni niż rodzimy np. kuzyn kóry skutecznie zastąpił część skomplikowanej staropolskiej terminologii rodzinnej .

w różnych okresach hiostorycznych oddziaływały na polszczyznę różne języki świaDCZĄce o intensywności kontaKTÓW z przedstaWICIELEM DANYCH KULTUR w średniowieczu był to język czeski, niemiecki, łaciński w okresie staropolskim ,lacina czeszczyzna i niemiecki ponadto ! francuski języki ruskie oraz węgioerski w obecnych czasach najwięcej z j. angielskiego :) np. wyraz komputer, drukarka, facebook :) itp.
2010-03-06T14:52:19+01:00
Bogacenie się duchowe i rozwojowe poprzez poznanie innych ludzi, ich kultur i wierzeń, nie byłoby możliwe bez poznania ich języka, a zarazem wyrazów, które w Polsce nie występują. Dlatego warto zapożyczać wyrazy z innych części świata - poznając je i ich znaczenie, zyskujemy znacznie więcej niż możliwość ubogacenia wypowiedzi. Poznanie, oznacza zrozumienie i otwartość na innych, co w czasach globalizacji jest niezwykle ważne. Myślę, że nie powinniśmy się zamykać w świecie „swoich” słów i rzeczy, swoich zwrotów. Powinniśmy za to wyjść na przeciw innym i nowym!
Nie żyjemy na świecie sami. Zarazem wiele przedmiotów czy roślin, które występują w innych krajach, u nas są niemal nieznane. Poznając je i sprowadzając do Polski, uznajemy je za swoje. Wtedy możemy zapożyczyć ich nazwy do polskiego języka.

1 5 1