Odpowiedzi

2010-03-06T16:11:05+01:00
Shaba - w Demokratycznej Republice Konga
surowce: kopalnie rud miedzi, kobaltu, cynku, ołowiu, uranu, złota, srebra, tantalu i niobu

Damodar- Indie
Surowce: złoża węgla kamiennego, rud żelaza i metali
szlachetnych oraz miedzi, miki i boksytów.

Doniecki- Ukraina
surowce: złoża węgla kamiennego, a także rudy rtęci

Huston-Nowy Orlean- USA
surowce: ropa naftowa, gaz ziemny, siarka,rudy miedzi, kobaltu złoto, srebro
1 5 1