Zadanie 1
Oblicz ile gramow wodorotlenku potasu znajduje sie w 0,5kg roztworu o stezeniu 4,25mol/dm3 i gestosci 1,19g/cm3.

Zadanie 2
Oblicz stezenie procentowe 13,8 molowego roztworu kwasu azotowego (V) o gestosci 1,38g/cm3

Zadanie 3
Oblicz stezenie molowe 30procentowego wodnego roztworu amoniaku wiedzac ze gestosc tego roztowru wynosi 0,89g/cm3

1

Odpowiedzi

2010-03-06T20:20:25+01:00
Zadanie 1
Oblicz ile gramow wodorotlenku potasu znajduje sie w 0,5kg roztworu o stezeniu 4,25mol/dm3 i gestosci 1,19g/cm3.
ms = ?
Vr = 0,5 kg=500g
Cm = 4,25 mol/dm3
d= 1,19 g/cm3 = 1190 g/dm3
M KOH = 56g/mol
Cm = ms/Vr× M
Vr = mr÷d
ms= Cm×Vr×M
ms= 4,25 mol/dm3 × (500g÷1190g/dm3) × 56g/mol = 99,96 g

ms = 99,96 g

Zadanie 2
Oblicz stezenie procentowe 13,8 molowego roztworu kwasu azotowego (V) o gestosci 1,38g/cm3
Cp = Cm × M × 100% /d
Cp = 13,8g/dm3 x 63 g/mol x 100% / 1380g/dm3 = 63%
Cp = 63%


2 3 2