Zad1.
Wybierz zdanie, które jest prawdziwe dla wody jako związku chemicznego.
A. Woda należy do węglowodanów.
B. Skład chemiczny wody można zmienić.
C. Składu chemicznego wody nie można zmienić.
D. Woda należy do wodorotlenków.

Zad 2
Ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajduje się w 72 g wody? (Masy atomowe:
MH = 1 u, MO = 16 u)
A. wodoru – 8 g, tlenu – 64 g
B. wodoru – 2 g, tlenu – 16 g
C. wodoru – 48 g, tlenu – 24 g
D. wodoru – 64 g, tlenu – 8 g

1

Odpowiedzi

2010-03-06T13:45:45+01:00