Zad.1 .
Boisko na "kwaterach" ma wymiary 100x75 metrów. Jaką powierzchnię ma to boisko ? Przedstaw jego powierzchnię w różnych jednostkach.
Zad.2.
Ile trzeba piasku na wykonanie linii brzegowej tego boiska, jeżeli na usypanie 1m linii potrzeba 4kg piasku?
Zad.3
W odległości 7m od linii brzegowej boiska zaplanowano ogrodzić boisko siatką, a w odległości 9 metrów obsadzić boisko drzewami . Ile trzeba siatki na ogrodzenie ? Jaki bedzie koszt zakupu siatki, jeżeli na metr bieżący zapłacimy 13zł? Ile potrzeba drzew na obsadzenie boiska, jeżeli sadzić je będziemy w odległości 2 metrów jedno od drugiego?
Zad.4.
Ile 2,5 kilowych opakowań trawy potrzeba zakupić, aby wykonać murawę na boisku, jeżeli 1kg wystarcza na obsianie 10 metrów kwadratowych? Jaki będzie koszt trawy, jeżeli opakowanie kosztuje 28zł.
Zad.5
Emil z Kołacz drogę do szkoły pokonuje w ciągu 25minut. Połowę drogi idzie ze średnią prędkością 6km/h, a drugą połowę z prędkością 4km/h. Jak daleko ma Emil do szkoły ?
Zad.6
3 szkoły z naszej gminy zorganizowały zawody sportowe , w których wzięło udział 46 zawodników. Ze szkoły w Holi było 20% mniej zawodników niż z Brusa, a z Wołoskowoli o 6 zawodników mniej niż z Holi. Ile uczniów liczyły reprezentacje poszczególnych szkoł?

proszę : **

2

Odpowiedzi

2010-03-06T14:29:37+01:00
1.100x75 = 7500m2
7500m=7500000 mm2 = 75000cm2 = 7.5km2
2.(100x4) + (75x4) = 700 kg
3.107x2=214 82x2=164
214+164 = 378
378x13=4914 zł
107+82 = 189 drzew
4.1kg=10m
2,5kg=25m
7500:25 = 300 opakowań
300x28=8400 zł
5.nie wiem
6.z holi x-20%x
z brusa x
z wołoskowoli x-20%x-6

x-1/5x+x+x-1/5x-6=46
4/5x+x+4/5x-6=46
2,6x=52
x=20
20x20%=4
20-4=16 - z holi
20 - z brusa
16-6=10 - z wołoskowoli
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T14:49:49+01:00
Zad. 1
a = 100m
b = 75m
P=a*b=100*75=7500 m2=1,33 ha=133 ary

zad.2
O=2a+2b
O=2*100+2*75=200+150=350m

1m - 4kg
350m - x
x=1400kg

zad.3
Obliczamy ile potrzeba metrów siatki
a=100+7+7=114
b=75+7+7=89
O=2a+2b=2*114+2*89=228+178=406m

Obliczamy koszt siatki
1m - 13zł
406m- x
x=5278 zł

oBliczamy jaki obwód zajmą drzewa
a=100+18=118
b=75+18=93
O=2a+2b=236+186=422

obliczamy ilosc potrzebnych drzew
422:2=211

zad4
powierzchnia=7500m2
1kg - 10m2
x - 7500m2
x=750kg
750:2,5=300 opakowan

300*28zł=8400zl

zad 5
obliczamy srednią predkosc=6+4/2=5km/h

25minut

5km- 60minut
x - 25 minut
x=2,1km

zad.6
z brusa - x
z holi - x-20%x
z woloskowoli - x-20%x-6

x-1/5x+x+x-1/5x-6=46
4/5x+x+4/5x-6=46
2,6x=52
x=20 z brusa

x-20%x
20-4=16 - z holi

16-6=10 - z wołoskow