Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T16:56:02+01:00
Giełda to miejsce, w którym odbywają się transakcje Papierami Wartościowymi (giełdy pieniężne), standardowymi, masowymi towarami (giełdy towarowe) i innymi specyficznymi towarami np. giełdy ubezpieczeniowe.
Handel na transakcyjnej giełdzie odbywa się na tak zwanym parkiecie w przestronnej Sali, a jego czas ustalają specjalne przepisy giełdowe.
Sesje giełdowe zaczynają się i kończą donośnym sygnałem dźwiękowym. Zawieranie transakcji przed sygnałem i po jest zakazane.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa od 12.04.1991 roku, założona w formie spółki akcyjnej przez Skarb Państwa, w imieniu, którego działają Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Finansów. Kapitał akcyjny wynosi 60 mdl. Zł. i w całości pochodzi od założyciela. Został podzielony na 60 tysięcy akcji imiennych o wartości nominalnej 1 miliona zł. każda, które nabyły podmioty prowadzące przedsiębiorstwa maklerskie oraz banki. Na GPWwW prowadzone są transakcje na dwóch rynkach: podstawowym i równoległym. Giełda Papierów Wartościowych jest formą publicznoprawną.

Tryb zawierania transakcji na Giełdzie w Warszawie:

Etap I:
Wypełnienie przez inwestytura zlecenia kupna-sprzedaży.
Uwarunkowania:
- Należy złożyć zlecenie w przedsiębiorstwie maklerskim będącym członkiem giełdy.
- Składający zlecenie musi podpisać rachunek gotówkowy ( przypadku zlecenie kupa) lub rachunek depozytowy ( w przypadku zlecenia sprzedaży)

Etap II:
Przekazanie przez biuro maklerskie zbiorczego zlecenia kupna-sprzedaży giełdy.
Uwarunkowania:
- Należy spełniać warunki z pierwszego etapu potwierdzone przez biuro maklerskie.


O cenie równowagi rynkowej nie napiszę, bo nie mogę tej definicji znaleźć w zeszycie z podstaw.. ;P