Odpowiedzi

2010-03-06T14:26:16+01:00
Pole wycinka koła wynosi :
9π =28,26cm²
2010-03-06T14:26:40+01:00
Przeciwprostokątną równa 6-2=4
czyli sinα=2/4
sinα=1/2
α=30⁰
czyli nasz kąt ma 60⁰

Pwycinka =1/6 Π r²
P=1/6Π6²
P=1/6Π36
P=6Π cm²
1 5 1