1)
Zapisz zdanie w postaci równania. Zgadnij przynajmniej jedną liczbę x spełniającą to równanie. W których wypadkach możesz znaleźć więcej niż jedną taką liczbę ?
a) Liczba x jest o 5 większa od połowy liczby x.
b) Liczba 3 razy większa od x jest 6 razy większa od połowy liczby x.
c) Kwadrat liczby x jest równy tej liczbie.

2)
Jaką liczbę trzeba wstawić w miejsce kropek, aby liczba 5 była rozwiązaniem powstałego równania ?
a) x + ... = 7
b) 2x + ... = 13
c) 3x² + x + 1 = ...²
d) ...x + 10 = 20
e) ...x + 3 = 23
f) ...x² + 5 = 105

Proszę o rozwiązanie !
Dajee "Naj" ! :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T14:01:27+01:00
1)
a) Liczba x jest o 5 większa od połowy liczby x.
x=5+1/2x
1/2x=5
x=10
b) Liczba 3 razy większa od x jest 6 razy większa od połowy liczby x.
3x=6*1/2x
3x=3x <-- nieskończenie wiele rozwiązań
c) Kwadrat liczby x jest równy tej liczbie
x²=4 <-- więcej rozwiązań
2)
Jaką liczbę trzeba wstawić w miejsce kropek, aby liczba 5 była rozwiązaniem powstałego równania ?
a) x + 2= 7
b) 2x + 3 = 13
c) 3x² + x + 1 = 9²
d) 2x + 10 = 20
e) 2x + 3 = 23
f) 4x² + 5 = 105

Mam nadzieję że pomogłam :)
10 4 10