4 3/8+ 2 2/7=
0,64 + 52,7=
8 1/6 - 3 3/4=
7,1 - 5, 648=
2,89 x 7,5 =
3 2/3 : 2 3/7=
27, 376 : 4, 72

2. Pan Wojtek otrzymał w spadku 2/5 działki o powierzchni 24 ary. Jaka jet powierzchnia otrzymanego w spadku terenu? Wyraź ją w metrach kwadratowych.

2

Odpowiedzi

2010-03-06T14:32:14+01:00
1)
4 3/8+ 2 2/7= 4 21/56 + 2 16/56 = 6 37/56
0,64 + 52,7= 53,34
8 1/6 - 3 3/4= 8 2/12 -3 9/12 = 7 14/12 - 3 9/12 = 4 5/12
7,1 - 5, 648=1,452
2,89 x 7,5 =21,675
3 2/3 : 2 3/7= 11/3 : 17/7 = 11/3 * 7/17 = 77/51 = 1 26/51
27, 376 : 4, 72= 5,8

2)
24ar*2/5 = 48ar/5 = 9 3/5ar = 9,6ar
1ar=100m2(metrów kwadratowych)
9,6*100=960m2
odp:
pan Wojtek w spadku otrzymał 960 metrów kwadratowych działki

pozdrawiam :)
1 5 1
2010-03-06T15:38:30+01:00
4 3/8+ 2 2/7=4 ²¹/₅₆ + 2¹⁶/₅₆=6 ³⁷/₅₆
0,64 + 52,7=53,34
8 1/6 - 3 3/4=8²/₁₂ - 3 ⁹/12=4 ⁴/₇
7,1 - 5, 648=1,425
2,89 x 7,5 =21,675
3 2/3 : 2 3/7=¹¹/₃ × ⁷/₁₇= ⁷⁷/₅₁ = 1 ²⁶/₅₁
27, 376 : 4, 72=5,8

2.
2/5 × 24= 48/5= 9.6
1a=100m²
9.6a=960m²
Opd.: W spadku otrzymał 960 m² działki.
1 5 1