Zad.1
Porównaj wielkości zanieczyszczenia atmosfery w głębi parku i na jego obrzeżach.Zaplanuj obserwację:
a)wybierz obiekt obserwacji:
b)ustal sposób oszacowania wielkości zanieczyszczeń atmosfery:
c)podaj dwa źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
zad.2
Bakterie brodawkowe biorą udział w obiegu
a)tlenu
b)węgla
c)siaki
d)azotu
zad.3 Konkurencja międzygatunkowa ma miejsce wtedy,gdy
a)osobniki tego samego gatunku walczą o terytorium
b)różne gatunki zwierząt ubiegają się o ten sam pokarm
c)różne gatunki zwierząt korzystają z różnego pożywienia
d)osobniki tego samego gatunku żywią się tym samym pokarmem
zad.4
Uzasadnij jednym argumentem , czy oddychanie jest procesem anabolicznym,czy katabolicznym.
zad.5
a)Zapisz za pomocą wzorów chemicznych proces oddychania tlenowego
b)podaj różnicę miedzy procesem oddychania tlenowego i procesem fotosyntezy
zad.6
Krótkowidz nie widzi dobrze odległych przedmiotów,ponieważ jego soczewka oczna jest
a)zbyt wypukła,czyli ma za krótką ogniskową
b)spłaszczona,ma za długą ogniskową
c)rozpraszająca,a więc ma ujemna ogniskową
d)dużych rozmiarów
zad.7
Do probówki zawierającej roztwór nieznanej substancji Piotr dodał kilka kropli jodyny.Roztwór zabarwił się na granatowo . Na tej podstawie stwierdził,że w probówce był roztwór;
a)glukozy
b)sacharozy
c)skrobi
d)białka
zad.8
Glicerol niezbędny do biosyntezy tłuszczów jest uzyskiwany
a)wyłącznie z rozkładu białek
b)w procesie emulgowania tłuszczów
c)z rozkładu tłuszczów
d)wyłączenie z przemian glukozy
zad.9
W komórce prokariotycznej i eukariotycznej występują
a)mitochondria
b)rybosomy i błona komórkowa
c)jądro komórkowe i lizosomy
d)retikulum endoplazmatyczne i chloroplasty
zad.9
Reakcję pędu na światło warunkuje obecność
a)giberelin
b)auksyn
c)cytokinin
d)aktynomycyn
zad.10
a)Porównaj postacie rozwojowe oraz wymień trzy charakterystyczne cechy kijanki i osobnika dorosłego.
b)Uzasadnij stwierdzenie, że płazy przechodzą rozwój złożony....podaj ejden argument.
zad.11
Zapobieganie świerzbowi i jego leczenie polega na zwalczaniu organizmu chorobotwórczego, który należy do ;
A bakterii
b)pierwotniaków
c)owadów
d)pajęczaków
zad.12
Pasożyty człowieka występują wśród;
a)mszaków
b)grzybów
c)glonów
d)sinic
zad.13
Jaki obraz przedmiotu tworzy się na dnie oka na tzw.siatkówce
a)odwrócony i rzeczywisty
b)odwrócony i pozorny
c)nieodwrócony i rzeczywisty
d)nieodwrócony i pozorny

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T14:19:41+01:00
Porównaj wielkości zanieczyszczenia atmosfery w głębi parku i na jego obrzeżach.Zaplanuj obserwację:
a)wybierz obiekt obserwacji:
porosty na skraju lasu i porosty w srodku lasu (obserwacja bujnosci plechy)

b)ustal sposób oszacowania wielkości zanieczyszczeń atmosfery:
=plecha skorupiasta-duze zanieczyszzenia
=plecha krzaczkowata male zanieczyszczenia
na obrzerzach lasu beda wieksze zanieczyszczenia niz w glebi
c)podaj dwa źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
=dymiace kominy fabryk
= elektrociepłownie i palarnie wegla

zad.2
Bakterie brodawkowe biorą udział w obiegu
d)azotu

zad.3 Konkurencja międzygatunkowa ma miejsce wtedy,gdy
b)różne gatunki zwierząt ubiegają się o ten sam pokarm

zad.4
Uzasadnij jednym argumentem , czy oddychanie jest procesem anabolicznym,czy katabolicznym.
to proces kataboliczny bo zw zwiazkow zlozonych powstaja proste Co2 i h2o

zad.5
a)Zapisz za pomocą wzorów chemicznych proces oddychania tlenowego
c6h12o6 + 6o2 -> energia 6c02 + 6h20

b)podaj różnicę miedzy procesem oddychania tlenowego i procesem fotosyntezy
fotosynteza to proces anaboliczny, a oddychanie kataboliczny

zad.6
Krótkowidz nie widzi dobrze odległych przedmiotów,ponieważ jego soczewka oczna jest
a)zbyt wypukła,czyli ma za krótką ogniskową


zad.7
Do probówki zawierającej roztwór nieznanej substancji dodał kilka kropli jodyny.Roztwór zabarwił się na granatowo . Na tej podstawie stwierdził,że w probówce był roztwór;
c)skrobi

zad.8
Glicerol niezbędny do biosyntezy tłuszczów jest uzyskiwany
c)z rozkładu tłuszczów

zad.9
W komórce prokariotycznej i eukariotycznej występują
b)rybosomy i błona komórkowa


zad.9
Reakcję pędu na światło warunkuje obecność
auksyny

zad.10
a)Porównaj postacie rozwojowe oraz wymień trzy charakterystyczne cechy kijanki i osobnika dorosłego.
kijanka
=oddycha skrzelami
=opływowy kształt ciała
=posiada ogon

dorosły osobnik
=oddycha płucami
=4 konczyny

b)Uzasadnij stwierdzenie, że płazy przechodzą rozwój złożony....podaj ejden argument.
zanim osiagna postac dorosłą przechodza stadium kijanki

zad.11
Zapobieganie świerzbowi i jego leczenie polega na zwalczaniu organizmu chorobotwórczego, który należy do ;
d)pajęczaków

zad.12
Pasożyty człowieka występują wśród;
b)grzybów

zad.13
Jaki obraz przedmiotu tworzy się na dnie oka na tzw.siatkówce
a)odwrócony i rzeczywisty