Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T14:35:06+01:00
Wzór:
śr_masa= (%m₁*A₁ + %m₂*A₂ + ... + %mn*An)/100%

% m₁ - procentowa zawartość poszczególnych izotopów (ile procent całej mieszaniny stanowi ten jeden konkretny izotop)

A₁ - masa atomowa danego izotopu

Wyjaśnienie:
Budujesz ułamek, gdzie w mianowniku dodajesz iloczyny masy konkretnego izotopu razy procentową zawartość danego izotopu w mieszaninie. Dzięki temu, gdy w mianowniku dasz 100%, wynikiem będzie średnia masa mieszaniny izotopu. Tych izotopów może być (teoretycznie rzecz biorąc) nieskończenie wiele, stąd to "n" w indeksie w ostatnim wyrazie wzoru.

PS Gdyby jeszcze coś było niejasne, pisz śmiało na PW
9 4 9