Odpowiedzi

2010-03-06T15:40:03+01:00
Treść aktu ugody powinna zawierać:
- dane z paragrafów § 20 ust. 1 pkt 1-4, 8, 10 i 12-14
- opis tego, co było przedmiotem sporu
- opis ustępstw
- szczegółowy opis tego, co będzie obowiązywać po podpisaniu ugody
- informację, że ugoda jest zawarta na mocy ugody sądowej.