Uzupełnij schemat :

W wyniku rozwoju..........nastąpił wyraźny podział społeczeństwa na....................kapitalistów oraz słabo opłacanych............. .

Robotnicy byli zmuszani do pracy...................warunkach. Z walki w obronie ich praw zrodziły się związki................oraz..............ruch................ .

Socjaliści początkowo wierzyli że kapitaliści sami rozumieją................społeczną. Dopiero Karol Marks i Fryderyk Engles doszli do wniosku, że niesprawiedliwość tę można znieść jedynie drogą................ .

2

Odpowiedzi

2010-03-06T14:29:18+01:00
1-x
20x
3- w ciężkich
4- zawodowe, miałam to ale dalej nie wiem.
5- grupę
6-xxxxx
może to być
0,5 wiem :);p

pzdr:);p


PS. Pomóż jak możesz w moim zadaniu:);p
3 1 3
2010-03-06T14:30:52+01:00
W wyniku rozwoju KAPITALIZMU nastąpił wyraźny podział społeczeństwa na BOGACĄCYCH SIĘ, CZYLI kapitalistów oraz słabo opłacanych ROBOTNIKÓW .

Robotnicy byli zmuszani do pracy W BARDZO CIĘŻKICH warunkach. Z walki w obronie ich praw zrodziły się związki ZAWODOWE oraz ruch ROBOTNIKÓW .

Socjaliści początkowo wierzyli że kapitaliści sami rozumieją NIESPRAWIEDLIWOŚĆ społeczną. Dopiero Karol Marks i Fryderyk Engles doszli do wniosku, że niesprawiedliwość tę można znieść jedynie drogą REWOLUCJI .
2 5 2