Odpowiedzi

2010-03-06T14:37:20+01:00
ICR (Intelligent Character Recognition) - zaawansowane techniki typu OCR służące do rozpoznawania różnych rodzajów pisma, włącznie z pismem odręcznym, a także jego właściwości, takich jak krój czcionki, interlinia, etc.


Ostracyzm, sąd skorupkowy (z greckiego ostrakon - "skorupka gliniana"), wprowadzony w Atenach przez Klejstenesa w 509 p.n.e. Głosowanie w eklezji za pomocą glinianych skorupek (Ostrakon), na których wypisywano nazwiska osób, które należało wydalić z Aten w obawie przed dążeniem do tyranii.

Wymieniony przez większość (6000 głosów) głosujących Ateńczyk musiał czasowo iść na wygnanie (na 10 lat), nie tracił jednak praw obywatelskich i majątkowych. Mógł być również wcześniej odwołany z wygnania. Przy pomocy ostracyzmu pozbywano się nieraz ludzi niewygodnych (próba poddania ostracyzmowi Peryklesa, Arystydesa, Temistoklesa).
2010-03-06T14:37:45+01:00
Ostracyzm- SĄD skorupkowy

(z greckiego ostrakon - "skorupka gliniana"), wprowadzony w Atenach przez Klejstenesa w 509 p.n.e. Głosowanie w eklezji za pomocą glinianych skorupek (Ostrakon), na których wypisywano nazwiska osób, które należało wydalić z Aten w obawie przed dążeniem do tyranii.
Wymieniony przez większość (6000 głosów) głosujących Ateńczyk musiał czasowo iść na wygnanie (na 10 lat), nie tracił jednak praw obywatelskich i majątkowych. Mógł być również wcześniej odwołany z wygnania. Przy pomocy ostracyzmu pozbywano się nieraz ludzi niewygodnych (próba poddania ostracyzmowi Peryklesa, Arystydesa, Temistoklesa).


ICR (Intelligent Character Recognition) - zaawansowane techniki typu OCR służące do rozpoznawania różnych rodzajów pisma, włącznie z pismem odręcznym, a także jego właściwości, takich jak krój czcionki, interlinia, etc.