Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T15:04:54+01:00
Dane:
V₁ = 3m³
V₂ = 5m³
p₁ = 10⁶ Pa
p₂ = 5 ×10⁶ Pa
Rozw.:
p₁ × V₁ + p₂ × V₂ = p × (V₁ + V₂)
p = p₁ × V₁ + p₂ × V₂ /(V₁ + V₂)
p = 10⁶ Pa × 3m³ + 5 ×10⁶ Pa × 5m³ / 3m³ + 5m³
p = 3 ×10⁶ [Pa × m³] + 25 ×10⁶ [Pa ×m³] / 8m³
p = 28 ×10⁶ [Pa × m³] / 8m³
p = 3,5 ×10⁶ Pa