Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T16:06:41+01:00
Nie wiem czy o to ci chodziło, ale ja napisałabym tak:
W XVIII wieku najwięcej kolonii w Ameryce Północnej posiadała Wielka Brytania. Mieszkający w nich osadnicy płacili wysokie podatki, które zasilały skarb brytyjskiego państwa. Nie byli oni jednak reprezentowani w brytyjskim parlamencie. Mieli więc mniejszy wpływ na stanowienie praw, dotyczących terenów,na których mieszkali. Władze brytyjskie chciały, żeby kolonie pozostały wyłącznie dostawcami surowców. Gotowe produkty osadnicy mieli kupować tylko od brytyjskich kupców. Taka sytuacja wielokrotnie doprowadzała do protestów przeciwko decyzjom władz Wielkiej Brytanii. W konsekwencji doszło do walk między żołnierzami brytyjskimi i uzbrojonymi kolonistami.
Dnia 4 lipca 1776 roku przedstawiciele wszystkich trzynastu amerykańskich kolonii,zwanych stanami, podpisali Deklarację niepodległości. Ogłosili w niej odłączenie się od Wielkiej Brytanii i powołanie własnego państwa. Otrzymało ono nazwę Stany Zjednoczone Ameryki. Zdecydowano,że będzie to państwo demokratyczne.
5 4 5