Przetłumacz na jezyk polski.;D
*Sorry.We're practising for the school rock concert.There's a competition for the best band. We really want to win it after last year
*Rtat's awful
*Well done,guys.You won! But fow did you get my poem>
*Wow!that's lucky!
*oh, Luke!

Scottish-born Jack Vettriano left school at sixteen and got a job as a miner. Later, he took up painiting as a hobby. He didn't have the time or the money to go to an art college, so he tayght himself to paint by copying famous artists like Monet and Picasso. He couldn't afford modeles, so he painted himself or used figures from book. By 1998 he'd developed his own unique style

1

Odpowiedzi

2012-07-22T21:24:35+02:00

*Przepraszam. Ćwiczymy na szkolny konccert rockowy. Jest konkurs na najlepszy zespól. Naprawdę chcemy go wygrać, po ostatnim roku.

*To okropne. (powinno być: That's awful)

*Dobra robota chłopaki. Wygraliście. Ale jak dostaliście mój wiersz? (*but how)

*Wow. To szczęście!

*oh, Luke!

 

Urodzony w Szkocji Jack Vettriano rzucił szkołę w wieku 16 lat i podjął pracę jako górnik. Później, zajął się malowaniem w ramach hobby. Nie miał czasu ani pieniędzy żeby iść na uczelnię artystyczną, więc uczył się malować, kopiując sławnych artystów jak Monet czy Picasso. Nie mógłby pozwolić sobie na modele więc malował siebie lub wykorzystywał postacie z książek. Do 1998 r. rozwinął swój unikalny styl.