1.Przy oparzeniach skóry białym fosforem stosuje się okłady z 2-procentowego roztworu sody oczyszczonej.Ile sody oczyszczonej należy rozpuścić w wodzie,aby otrzymać 500 g takiego roztworu?

2.Ile gramów kwasu znajduje się w 0,4 dm3 70-procentowego roztworu o gęstości 1,6 g/cm3 ?

3.W 180 cm3 wody rozpuszczono 20 g soli.Oblicz stężenie procentowe roztworu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T14:55:05+01:00
1)
Wzór na stężenie procentowe:
Cp=ms/mr *100%

Nie znamy masy substancji, czyli odpowiednio modyfikujemy wzór:
ms=(Cp*mr)/100%

Podstawiamy do wzoru:
ms=2%*500g/100%
ms=10g

Odp. Trzeba dodać do wody 10g sody oczyszczonej.

2)
0,4 dm³ = 400cm³

Wzór na gęstość:
d=m/V

Potrzebujemy masy, więc odpowiednio modyfikujemy wzór:
m=d*V

Podstawiamy do wzoru:
m=1,6g/cm³*400cm³
m=640g

Obliczenie procentu danej liczby:
640g*70%=640g*70/100=448g

Odp. W tym roztworze znajduje się 448g kwasu.

3)
d wody= 1g/cm³
180cm³=180g
mr = ms+mw
mr=20g+180g
mr=200g

Wzór na stężenie procentowe:
Cp=ms/mr*100%

Podstawiamy:
Cp=20g/200g*100%
Cp=10%

Odp. Stężenie procentowe tego roztworu wynosi 10%.

Jakby coś było niejasne, pisz śmiało na PW.
Pozdrawiam3 5 3