1.Prostokąt o wymiarach 8cm i 3cm jest planem ogródka kwiatowego w skali
1:200. Oblicz długość ogrodzenia wykonanego na jednej długości i dwóch szerokościach tego ogródka.


2.Obwód boiska w kształcie prostokąta wynosi 780m. Szerokość boiska jest 2 razy mniejsza od długości. Oblicz długość i szerokość boiska.


3.Dwie przylegające do siebie działki postanowiono ogrodzić wspólną siatką. Ile metrów siatki potrzeba, jeśli jedna działka ma kształt prostokąta o wym.163m i 82m, a druga ma kształt kwadratu o boku 63m?

4.Państwo Kowalscy będą kłaść podłogę w kuchni na prostokątną podłogę o szerokości 2m i obwodzie 10m. Ile paczek płytek muszą kupić jeżeli jedna paczka ma 1,5m kwadratowego płytek?

2

Odpowiedzi

2010-03-06T14:47:56+01:00
Zad 2
x- szerokość
2x- długość
l obwód
l= x+2x+x+2x
l=6x
x=130
2x=130*2=260
2010-03-06T14:53:41+01:00
Zad.1
p=a*b
a=8cm
b=3cm
p=8*3=24cmkwadratowych
skala:1:200
200*24=4800cmkwadratowych
1 4 1