Odpowiedzieć na to pytanie w 5 podpunktach :
-....
-....
-....
itp. tylko krótko np.
- brak....
- dużo ....
to klasa 1 gim.
what are the main problems in the city?
1.
2.
3.
4.
5.
tak po 2 - 3 słowa w jednym podpunkcie - proste zwroty, może być dłużej ale nie za dużo .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T14:59:06+01:00
1. exhaust fumes - spaliny samochodowe
2. noise pollution - hałas
3. car jams - korki
4. factorie's smog, sewages - dym z fabryk, ścieki
5. CRIMINALITY - przestępczość