1.Po odparowaniu do sucha 50g nasyconego w 60 stopni C,wodnego roztworu chlorku sodu otrzymano 13,6 g tej substancji.Oblicz rozpuszczalność chlorku sodu w wodzie w temp.60 stopni C.

2.Jaką ilość wody i ile saletry należy zmieszać,aby otrzymać 300 g 5-procentowego roztworu?

3.Jaką ilość wody należy rozcieńczyć 200 g roztwory 60-procentowego,aby otrzymać roztwór 10-procentowy. ?

2

Odpowiedzi

2010-03-06T15:08:03+01:00
.Po odparowaniu do sucha 50g nasyconego w 60 stopni C,wodnego roztworu chlorku sodu otrzymano 13,6 g tej substancji.Oblicz rozpuszczalność chlorku sodu w wodzie w temp.60 stopni C.

50-13,6=36,4g woda

13,6=36,4
x=100
x=37,36

rozp to 37,36g/100g h2o2.Jaką ilość wody i ile saletry należy zmieszać,aby otrzymać 300 g 5-procentowego roztworu?

ms=300*5/100=15g soli
m wody=300-15=285g wody

3.Jaką ilość wody należy rozcieńczyć 200 g roztwory 60-procentowego,aby otrzymać roztwór 10-procentowy. ?

z reguły krzyzowej
0% \
60%/ 10%
i wychodzi 1:5

rownanie:
x/120=5/1
x=600g wody
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T15:17:15+01:00
1)
Należy pamiętać, że rozpuszczalność podawana jest zawsze w gramach substancji na 100 gram wody.

Liczymy, ile wody znajdowało się w roztworze:
mr=ms+mw
mw=mr-ms
mw=50g-13.6g
mw=36,4g

Układamy proporcję, że skoro w 36,4 gramach wody rozpuszczono 13,6 g substancji i był to roztwór nasycony, to w 100g wody ile g substancji należy rozpuścić, aby wciąż był to roztwór nasycony:

36,4g --- 13,6
100g --- x
x= 100*13,6/36,4=37,36g

Odp. Rozpuszczalność chlorku sodu w temp. 60 stopni wynosi 37,36g NaCl na 100g wody.

2)
Wzór na stężenie procentowe:
Cp=ms/mr*100%

Potrzebujemy ms, czyli odpowiednio zmieniamy wzór:
ms=Cp*mr/100%

Podstawiamy do wzoru:
ms=5*300g/100
ms=15g

mr=ms+mw
mw=mr-ms
mw=300g-15g
mw=285g

Odp. Należy zmieszać 15g saletry i 285g wody.

3)
Liczymy procent danej liczby, aby dowiedzieć się, jaką masę ma substancja rozpuszczona w roztworze:
200g*60%=200*60/100=120g

Ilość substancji się nie zmienia, dolewana jest tylko woda. Tak więc uzyskując masę drugiego roztworu, możemy policzyć, ile wody należy dodać.

Wzór na stężenie procentowe:
Cp=ms/mr*100%

Potrzebujemy mr, więc odpowiednio zmieniamy wzór:
mr= ms * 100%/Cp

Podstawiamy do zmienionego wzoru:
mr= 120g*100/10
mr=1200g

mr=ms+mw
mw=mr-ms
mw₂=1200g - 120g
mw₂= 1080g --> tyle wody było w II roztworze, aby dowiedzieć się ile wody dolano, należy tą wartość odjąć od masy wody w I roztworze

mw₁=200g-120g
mw₁=80g

mw+=mw₂-mw₁
mw+=1080g - 80g
mw+ =1000g

Odp. Należy rozcieńczyć ten roztwór 1000g wody (czyli 1 kg, czyli 1 litr).