Bardzo prosze o przetłumaczenie tych zdań:

1. Look at the pictures and the prompts. For each situation write one sentence using the Present Perfect Simple and one using the Present Perfect Progressive.

2. Look at the pictures and the prompts and write sentences. Use the Present Perfect Progressive and for/since.

3. Look at the prompts and write sentences. Use the Present Perfect + since + Past Simple.


dziękuję... ;]
wybiore NAJ ;D

2

Odpowiedzi

2010-03-06T14:59:55+01:00
1. Spójrzcie na zdjęcia i monity. W każdej sytuacji można napisać jedno zdanie za pomocą Present Perfect Simple i druga z użyciem Present Perfect Progressive.
2.Spójrzcie na zdjęcia i podpowiedzi i napisz zdania. Użyj Present Perfect Progressive/since.
3.Spójrz na podpowiedzi i pisać zdań. Użycie Present Perfect + od + Past Simple.


Według mnie tak powino być ^^
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T15:00:41+01:00
1. Spójrz na obrazki i polecenia. Dla każdej sytuacji wpisz zdanie używając czasu Present Perfect Simple lub czasu Present Perfect Progressive

2. Spójrz na obrazki i polecenia i napisz zdania. Użyj czasu Present Perfect Progressive i przyimków for/since.

3. Spójrz na polecenia i napisz zdania. Użyj czasu Present Perfect + since (od)+ Past Simple.

1 5 1