Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T15:19:29+01:00
Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego(PKWN),został ogłoszony 22 VII 1944 roku w Chełmie.Proklamował powstanie PKWN,jako tymczasowej władzy wykonawczej.
Wzywał naród do kontynuowania w sojuszu ze ZSRR zwycięskiej walki z okupantem hitlerowskim,i zjednoczenia wszystkich ziem polskich,łącznie z ziemiami zachodnimi.Zapowiadał szeroki program reform społeczno-gospodarczych w Polsce min.zapowiadał budowę polskiej,demokratycznej administracji na terenach wyzwolonych,bezzwłoczne przeprowadzenie reformy rolnej,konfiskatę własności poniemieckiej,oraz ustanowienie tymczasowego zarządu państwowego nad wielkimi przedsiębiorstwami przemysłowymi,handlowymi,bankowymi i transportowymi,jak również podniesienie płac i rozbudowę opieki społecznej.
1 2 1