1.z miedzianego drutu o długości 54cm wykonano ramkę w kształcie równoległoboku.różnica długości jej boków wynosi 2,2cm.oblicz długość boków tej ramki.

2.Ile wynosi pole prostokąta,którego obwód wynosi 104m,a boki mają wymiary: x i 3x+12.

3.Ramię trójkąta równoramiennego jest o 2,6cm dłuższe od podstawy.Obwód tego trójkąta wynosi 10cm.oblicz długośc boków tego trójkąta.

Daje 30 punktów plis o rozwiazanie. :))

to kazdego zadania musi być analiza równanie i jego rozwiązanie. :))

daje naj ; ******* .

2

Odpowiedzi

2010-03-06T15:09:39+01:00
2.
x- I bok - 23m
3x+12- II bok - 81m
x+(3x+12)=104/-12
4x=92/:4
x=23

P=23×81=1863m²
Pole wynosi 1863 m²


3.Ob=2a+b=10cm
x-dł podstawy
x+2,6- dł boku
x+2(x+2,6)=10
x+2x+5,2=10/-5,2
3x=4.8
x=1.6

Podstawa ma 1,6 a boki maja po 4.2.
2010-03-06T15:24:31+01:00
Zad1

x- jeden bok równoległoboku
x+2,2 - drugi bok równoległoboku
obwód równoległoboku -54cm
czyli 2*x +2(x+2,2cm)=54cm
2x+2x+4,4=54
4x=49,6cm
x=12,4cm - jeden bok równoległoboku
x+2,2cm=12,4cm+2,2cm=14,6cm drugi bok równoległoboku

odp: długość boków tej ramki wynosi 12,4cm i 14,6cm

zad2
x- jeden bok prostokąta
3x+12 - drugi bok prostokąta
obwód prostokąta 104cm więc

2x+2(3x+12)=104
2x+6x+24=104
8x=80
x=10cm - jeden bok prostokąta
3x+12=3*10+12=42cm - drugi bok prostokąta

pole prostokąta = a*b
P=10cm*42cm
P=420cm2

zad3
x-podstawa trójkąta
x+2,6 - ramię trójkąta
obwód trójkąta=10
ponieważ to trójkąt równoramienny w skład obwodu wchodzi podstawa i dwa ramiona
10=x+2(x+2,6)
10=x+2x+5,2
4,8=3x
x=1,6cm - podstawa trójkąta
x+2,6=1,6cm+2,6cm=4,2cm - ramię trójkąta

odp:boki trójkąta wynoszą 1,6cm 4,2cm i 4,2cm