Pociąg-zabawka porusza się ruchem jednostajnym. Siła, z jaką lokomotywa pociągu działa na wagonik, ma wartość 2 N, a jej wektor jest równoległy do torów. W czasie 24 s wykonuje ona pracę 12 J. Z jaką prędkością porusza się wagonik ? Jaka jest moc lokomotywy ? Zapisz obliczenia .

2

Odpowiedzi

2010-03-06T15:07:45+01:00
Dane:
F = 2N
t = 2 s
W = 12 J
Rozw.:
Z jednej stony droga
S = V × t
Z drugiej strony droga
S = W/F
Porównujemy oba wzory i mamy
V × t = W/F
V = W / F × t = 12 J / 2 N × 2s = 3[m/s]
P = W/t = 12J/2s = 6 W
Odpowiedź: Prędkość wagonika wynosi 3 [m/s] . Moc lokomotywy wynosi 6W .
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T15:12:52+01:00
F = 2N
t = 24 s
W = 12 J

P, v = ?

P = W / t = 12/24 [J/s] = 0,5 W
P = F*v
v = P/F = W/(F*t) = 12 /(2*24) [N*m/(N*s)=m/s] = 0,25 m/s

Odp. Prędkość lokomotywy wynosi 0,25 m/s, a moc 0,5 W.
1 5 1