WAŻNE !!!!!!
POTRZEBNE NA TERAZ ! POMÓŻCIE DAM NAJLEPSZE ( ;
z góry dziękuje bardzo ;*1.Uzupełnij tekst:
W XVII w. na tronie polskim zasiadło trzech władców ze szwedzkiej dynastii ..... Pierwszy z nich - ..... III , realizując politykę dynastyczną rodu, wciągnął Rzeczpospolitą w wojny z sąsiadami. Pragnąc odzyskać tron ..... doprowadził do konfliktu z sąsiadem z północy ( zza M.Bałtyckiego). Chcąc zdobyć tron ..... rozpoczął konflikt z ..... Natomiast niewłaściwa polityka w stosunku do sąsiada z południa sprowokowała wojnę z ..... .

2.Połącz właściwych władców Polski panujących w XVII w. z wydarzeniami:
1.Zygmunt III a.potop szwedzki
2.Władysław IV b.bitwa pod Kłuszynem
3.Jan Kazimierz c.wybuch powstania Chmielnickiego
4.Michał Korybut d.odsiecz Wiednia
Wiśniowiecki
5.Jan III Sobieski e.zajęcie przez Turków Podola w 1672r.

3. Wpisz literę ''P'' przy zdaniach prawdziwych, a literę ''F'' przy zdaniach fałszywych:
... Powstanie Chmielnickiego wybuchło na Litwie.
... Słynna obrona klasztory na Jasnej Górze miała miejsce podczas potopu szwedzkiego.
... Jan III Sobieski walczył w bitwie pod Wiedniem z Rosjanami.
... Po 20 latach panowania Jan Kazimierz Waza abdykował.

4.Uzupełnij tabelkę: (niektóre już były wpisane, żeby było łatwiej )
1) Przeciwnik RP - ..... , Miejsce bitwy - Kircholm, Data bitwy - ..... , Dowódca wojsk RP - J.K. Chołdkiewicz
2) Przeciwnik RP - Rosja, Miejsce bitwy - ....., Data bitwy - 1610 r. , Dowódca wojsk RP - .....
3) Przeciwnik RP - Turcja, Miejsce bitwy - ..... , Data bitwy - 1621 r. , Dowódca wojsk RP - .....
4) Przeciwnik RP - ..... , Miejsce bitwy - Chocim, Data bitwy - 1673 r. , Dowódca wojsk RP - .....
5) Przeciwnik RP - ..... , Miejsce bitwy - Wiedeń, Data bitwy - ..... , Dowódca wojsk RP - Jan III Sobieski

5.Podkreśl właściwe dokończenie zdań:
1) Ukraina lewobrzeżna odpadła od Rzeczpospolitej po wojnie z :
a. Rosją. b. Turcją. c. Szwecją.
2) Prusy Książęce stały się państwem niezależnym w roku :
a. 1648. b.1657. c.1683.

6.Uzupełnij tekst:
......... ........... był znakomitym wodzem. Sławę zdobył zwyciężając w bitwie pod .......... . Za jego panowania na plan pierwszy wysunęły się wojny z ........ podczas których odniósł swe największe zwycięstwo pod ........ w 1683 r.

7.wyjaśnij znaczenie :
a. rokosz
b. oligarchia
c. husaria
d. magnateria
e. latyfundium
f. gołota

8.Podane poniżej zdania są fałszywe. Zmień je tak, aby były prawdziwe:
1) Po Janie III Sobieskim królem Polski został Stanisław August Poniatowski.
.............................................................................
2) August III Wettyn przybył do Polski z Brandenburgii.
.............................................................................

9.Napisz, o kim mówi poniższy fragment tekstu:
,,Ostatnia elekcja w dziejach Rzeczpospolitej miała miejsce w 1764 r. Pod osłoną wojsk rosyjskich, na ostatniego króla Polski został wybrany stolnik litewski ( po elekcji dodał sobie drugie imię August). Był to kandydat w pełni popierający przez carycę Rosji, Katarzynę II. ''
.............................................................................

10. Do podanych wydarzeń dopisz daty:
a) Konfederacja barska - .........-......................
b) I rozbiór Polski - ......................................
c) Powstanie Komisji Edukacji Narodowej - .....................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T19:50:05+01:00
1.Uzupełnij tekst:TO JEST TAK GŁUPIE, ŻE NIE RĘCZĘ, ŻE JEST DOBRZE
W XVII w. na tronie polskim zasiadło trzech władców ze szwedzkiej dynastii Wazów. Pierwszy z nich - ..Zygmunt... III , realizując politykę dynastyczną rodu, wciągnął Rzeczpospolitą w wojny z sąsiadami. Pragnąc odzyskać tron w Szwecji doprowadził do konfliktu z sąsiadem z północy ( zza M.Bałtyckiego). Chcąc zdobyć tron w Mołdawii rozpoczął konflikt z .Turcją. Natomiast niewłaściwa polityka w stosunku do sąsiada z południa sprowokowała wojnę z Turcją. .

2.Połącz właściwych władców Polski panujących w XVII w. z wydarzeniami:
1.Zygmunt III b.bitwa pod Kłuszynem
2.Władysław IV c.wybuch powstania Chmielnickiego
3.Jan Kazimierz a.potop szwedzki
4.Michał Korybut e.zajęcie przez Turków Podola w 1672r.
5.Jan III Sobieski .odsiecz Wiednia

3. Wpisz literę ''P'' przy zdaniach prawdziwych, a literę ''F'' przy zdaniach fałszywych:
.F.. Powstanie Chmielnickiego wybuchło na Litwie.
..p. Słynna obrona klasztory na Jasnej Górze miała miejsce podczas potopu szwedzkiego.
...F Jan III Sobieski walczył w bitwie pod Wiedniem z Rosjanami.
.P.. Po 20 latach panowania Jan Kazimierz Waza abdykował.

4.Uzupełnij tabelkę: (niektóre już były wpisane, żeby było łatwiej )
1) Przeciwnik RP - szwecja , Miejsce bitwy - Kircholm, Data bitwy -1605 ..... , Dowódca wojsk RP - J.K. Chodkiewicz
2) Przeciwnik RP - Rosja, Miejsce bitwy - .Kłuszyn...., Data bitwy - 1610 r. , Dowódca wojsk RP - ..St.Żółkiewski...
3) Przeciwnik RP - Turcja, Miejsce bitwy - .Chocim.... , Data bitwy - 1621 r. , Dowódca wojsk RP - .Chodkiewicz....
4) Przeciwnik RP - .Turcja.... , Miejsce bitwy - Chocim, Data bitwy - 1673 r. , Dowódca wojsk RP - ..Jan Sobieski...
5) Przeciwnik RP - ..Turcja... , Miejsce bitwy - Wiedeń, Data bitwy - 1683, Dowódca wojsk RP - Jan III Sobieski

5.Podkreśl właściwe dokończenie zdań:
1) Ukraina lewobrzeżna odpadła od Rzeczpospolitej po wojnie z :
a. Rosją.
2) Prusy Książęce stały się państwem niezależnym w roku :
b.1657.

6.Uzupełnij tekst:
Jan III SOBIESKI był znakomitym wodzem. Sławę zdobył zwyciężając w bitwie pod wiedniem . Za jego panowania na plan pierwszy wysunęły się wojny z Turcjapodczas których odniósł swe największe zwycięstwo pod Wiedniem w 1683 r.

7.wyjaśnij znaczenie :
a. rokosz-zbrojne wypowiedzenie posłuszeństwa królowi
b. oligarchia- władzę sprawuje niewielka ilość ludzi np. szlachta
c. husaria- polskie wojsko konne-mieli charakterystyczne pióra na plecach, co prawdopodobnie miało odstraszać wroga. Wsławili się np. w bitwie pod Wiedniem
d. magnateria- najbogatsza szlachta. Cechą charakterystytczną był karmazynowy ubiór.
e. latyfundium-wielkie majątki ziemskie
f. gołota- najbiedniejsza część szlachty, jednak miała prawa głosu

8.Podane poniżej zdania są fałszywe. Zmień je tak, aby były prawdziwe:
1) Po Janie III Sobieskim królem Polski został August II MOCNY
2) August III Wettyn przybył do Polski z Saksonii9.Napisz, o kim mówi poniższy fragment tekstu:
,,Ostatnia elekcja w dziejach Rzeczpospolitej miała miejsce w 1764 r. Pod osłoną wojsk rosyjskich, na ostatniego króla Polski został wybrany stolnik litewski ( po elekcji dodał sobie drugie imię August). Był to kandydat w pełni popierający przez carycę Rosji, Katarzynę II. ''
STANISŁĄW AUGUST PONIATOWSKI

10. Do podanych wydarzeń dopisz daty:
a) Konfederacja barska – 1768-72
b) I rozbiór Polski -1772
c) Powstanie Komisji Edukacji Narodowej - 1773
4 4 4