Wyjaśnij pojęcia
Dodatni przyrost naturalny
Ujemny przyrost naturalny
Przyrost rzeczywisty
Emigracja
Imigracja
Repatriacja
Wyż demograficzny
Niż demograficzny
Ludnośc wieku przedprodukcyjnym
Ludnośc w wieku produkcyjnym
ludnośc w wieku poprodukcyjnym

1

Odpowiedzi

2010-03-06T15:13:58+01:00
Dodatni przyrost naturalny to że więcej sie rodzi a mniej umiera.
Ujemny przyrost naturalny to więcej zgonów niż urodzeń
Emigracja to wyjazd z kraju ojczystego do innego państwa.
5 3 5