Odpowiedzi

2010-03-06T15:31:23+01:00
3n*[3(n+1)=180
3n*(3n+3)-180=0
9n^2+9n-180=0

delta =b^2-4ac= 81-[4*8+(-180)]=81+6480=6561 pierwiastek z delty=81

n1=(-b-81)/2a=(-9-81)/18= -5
n2=(-b+81)/2a=(-9+81)/18= 4

3n1= -15
3(n1+1)=-12
lub
3n2=12
3(n2+1)=15
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T15:40:28+01:00
Iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych podzielnych przez 3 jest równy 180. Znajdź te liczby

x- I liczba całkowita
y =x +3 - II liczba całkowita
x(x +3) = 180
x (x +3) = 180
x² +3x - 180 = 0
Δ = 3² - 4*1*(-180) = 9 + 720 = 729
√Δ = √729 = 27
x1 = (-3 -27) :2*1 = (-30) : 2 = - 15
x2 = (-3 +27) : 2*1 = 24 : 2 = 12

x= -15
y = x +3 = -15 +3 = -12

lub
x = 12
y = x + 3 = 12 +3 = 15

Odp. Kolejnymi liczbami podzielnymi przez trzy są -15 i -12 lub
12 i 15
2 5 2