Odpowiedzi

2010-03-06T17:26:49+01:00
Układ ambulakralny inaczej nazywany układem wodnym pełni wiele ważnych funkcji w ciele organizmów należących do typu szkarłupni. Przede wszystkim jednak służy do poruszania się. Jest on złożony z kanalików (kanały promieniste, kanał okrężny, kanał kamienny), w których krąży woda morska. Woda dostaje się do układu ambulakralnego przez płytkę madreporową (ma ona powierzchnię perforowaną). Ruch szkarłupnia powodują zmiany ciśnienia wody w nóżkach ambulakralnych, do których prowadzą rozgałęzienia układu ambulakralnego. Nóżki te znajdują się po stronie oralnej i zakończone są umięśnionymi ampułkami. Nóżka wypełnia się wodą podczas skurczu ampułki (umieszczonej u jej nasady) następuje wtedy wzrost ciśnienia wody w nóżce. Nóżki odrywają się od podłoża wskutek rozkurczu ampułki, który spowodowany jest skurczem mięśni przepychających wodę z powrotem do ampułki.

Układ wodny wspomaga także wymianę gazową i pośrednio odżywianie, ponieważ nóżki układu ambulakralnego mogą służyć do zdobywania i przytrzymywania pokarmu, mogą także spełniać funkcję narządów dotykowych. Układ wodny może wspomagać także transport substancji w ciele szkarłupnia.
2010-03-06T17:27:31+01:00
Układ wodny to wielki układ który działa(lub powinien) nieustannie i trzeba na niego patrzeć jak na całość składająca się z dużego mnóstwa elementów.
1 1 1
2010-03-06T17:43:53+01:00
Układ ambulakralny inaczej nazywany układem wodnym pełni wiele ważnych funkcji w ciele organizmów należących do typu szkarłupni. Przede wszystkim jednak służy do poruszania się. Jest on złożony z kanalików (kanały promieniste, kanał okrężny, kanał kamienny), w których krąży woda morska. Woda dostaje się do układu ambulakralnego przez płytkę madreporową (ma ona powierzchnię perforowaną). Ruch szkarłupnia powodują zmiany ciśnienia wody w nóżkach ambulakralnych, do których prowadzą rozgałęzienia układu ambulakralnego. Nóżki te znajdują się po stronie oralnej i zakończone są umięśnionymi ampułkami. Nóżka wypełnia się wodą podczas skurczu ampułki (umieszczonej u jej nasady) następuje wtedy wzrost ciśnienia wody w nóżce. Nóżki odrywają się od podłoża wskutek rozkurczu ampułki, który spowodowany jest skurczem mięśni przepychających wodę z powrotem do ampułki.

Układ wodny wspomaga także wymianę gazową i pośrednio odżywianie, ponieważ nóżki układu ambulakralnego mogą służyć do zdobywania i przytrzymywania pokarmu, mogą także spełniać funkcję narządów dotykowych. Układ wodny może wspomagać także transport substancji w ciele szkarłupnia