Zadanie.1.
Korzystając z informacji zawartych w podręczniku, wykonaj następujące polecenia.
a) Wymień surowce mineralne występujące w USA i w Szwajcarii.
b) Napisz, w którym z wymienionych państw występuje bogatsza baza surowcowa.
c) Wyjaśnij, w jaki sposób baza surowcowa wpłynęła na rozwój gospodarki Szwajcarii.

Zadanie.2.
Napisz, jakie zagrożenia mogą wystąpić w krajach, w których gospodarka jest oparta o surowce importowane.

Zadanie.3.
Wyjaśnij, dlaczego w wielu krajach importuje się surowce mineralne, mimo posiadania włsnych zasobów.

Zadanie.4.
Na podstawie dostępnych źródeł, wymień towary eksportowane przez "azjatyckie tygrysy".

Zadanie.5.
W dzisiejszym świecie nie potrafimy się obejść bez energii elektrycznej. Im bardziej nasze życie jest zautomatyzowane, tym więcej zużywamy energii elektrycznej.
a) Wymień urządzenia domowe, które potrzebują do pracy energii elektrycznej.
b) Napisz, jakie czynności może podjąć każdy z nas, by zużycie energii w naszych domach było bardziej racjonalne.

Zadanie.6.
W Polsce wstrzymano budowę elektrowni jądrowej. Napisz, czy była to właściwa decyzja. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Zadanie.7.
Budowa Zapory Trzech Przełomów na rzece Jangcy w Chinachbudzi na całym świecie wiele kontrewersji. Na podstawie różnych źródeł informacji, wypisz argumenty za i przeciw budowie największej zapory wodnej na świecie.

Zadanie.8.
Napisz, czy w Polsce możliwy jest wzrost udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W których regionach naszego kraju jest możliwy rozwój energotyki niekonwencjonalnej?
Uzasadnij swoją odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T15:36:52+01:00
Zad.1.
a)Szwajcaria:
kraj ubogi w surowce mineralne, wydobywa się głównie surowce do produkcji materiałów budowniczych (wapienie, margle) i sól kamienną.
USA:
kraj bogaty w surowce mineralne, wydobywa się na światową skalę węgiel kamienny(2. miejsce na świecie), ropę naftową oraz gaz ziemny(2. miejsc. na św).Prowadzi się również wydobycie rud miedzi, uranu, wanadu, wolframu, siarki (1. miejsce na świecie), fosforytów, soli potasowych i soli kamiennej.
b) jak już wyżej wymieniłem w USA występuje znacznie bogatsza baza surowcowa;
c) niewielka baza surowcowa zmusiła kraj do importu surowców z zewnątrz, gdzie podlegały wysokiemu przetworzeniu. długa neutralność Szwajcarii wpłynęła tez na zaufanie do kraju, dlatego rozwinęła się bankowość( 630) banków z których niektóre są ogólnoświatowe;


Zad.2.
Zagrożeniem jest wojna lub ogólnie konflikt z dostawą. Również klęski żywiołowe mają na to wpływ, bo gdy dostawcy nie będa mieli dostatecznej ilości towarów, nie przyślą odbiorcy.


Zad.3.
Dla zysku kupię taniej, sprzedam drożej. Jest tż możliwość, że mimo iż państwo posiada ciasne zasoby nie ma ich dostatecznie dużo, aby zaspokoić potrzeby obywateli.

Zad.4.
Azjatyckie tygrysy eksportują praktycznie wszystko.

Zad.5.
a)- mikser
- mikrofalówka
-kuchenka elektryczna
- odkurzacz
-żelazko
-maszynka do mięsa

b)
1) np. w nocy gdy nie używamy telewizorów odłączać je od prądu, bo to małe zazwyczaj czerwone światełko co pali się w każdym telewizorze też pobiera prąd.
2) kupować lampy energooszczędne
3) nie zapalać lamp gdy nie ma takiej potrzeby

Zad.6.
Moim zdaniem Polska dobrze zrobiła, że wstrzymała budowę tej elektrowni, ponieważ inne elektrownie są lepsze. Bardziej opłaca się postawić wiatraki i korzystać z elektrowni powietrznej.

Zad.7.
ZALETY: + pełni funkcję największej na świecie elektrowni wodnej +chroni przed powodziami +atrakcja turystyczna ulokowana na rzece Jangcy
WADY: +w wyniku powstania zapory zalane zostaną liczne zabytki +zagraża ona egzystencji niektórych gatunków ryb i ssaków wodnych +ciężar nagromadzonej wody może wpłynąć niekorzystnie wpłynąć na skorupę ziemską

Zad.8.
Tak jest tak możliwość.

Elektrownie wodne - można budować je w Polsce w okolicach gór gdzie nurt rzeki jest duży i mógłby on napędzac turbuni wytwarzające prąd elektryczny

elektrownie wiatrowe- mozna je budować praktycznie wszędzie gdzie występuje dość silny wiatr, najlepszą lokalizacja na skupisko takich wiatraków są tereny nadmorskie

Baterie Słoneczne- Można je budować wszędzie, znajdować sie mogą na dachach budynków oraz w specjalnie do tego przygotowanych miejscach ;)


Miałam to w drugiej klasie(rok temu) i dotsałam ocenę bdb; )
mam nadzieję, że pomogłam : )
12 4 12