Uzułnij zdania.
a) Atomy zbudowane są z następujących cząstek podstawowych:............... , ............... i ................


b) Elektrony krążą po .............. wokół ............. W skład jądra atomowego wchodzą ............i ..............


c) Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe ..............


d) Masa elektronu jest około .................. od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi ................ .


e) Proton ma elementarny ładunek ............ , a neutron ................ .


f) Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że .................. .


g) Prawie cała masa atomu skupiona jest w ............ .

h) Liczba nukleonów, czyli suma protonów i neutronów, nazywana jest ............. (A).

A= liczba .......... + liczba .........

i) Liczba atomowa (Z) oznacza lczbę ............ lub ..............
Z= liczba ............ = liczba ............ = ............ jądra

3

Odpowiedzi

2010-03-06T15:25:58+01:00
1 protonów elektronów i neutronów
2powłokach, jądra, protony i neutrony
3.1U
4.1/1873,ujemny
5.dodatni, neutralny
7jądrze
8. masę atomową,protonów +neutronów
9 liczbę atomową,liczbą porządkową
Z=l. porządkowa=l.protonów+l.elektronów=
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T15:30:46+01:00
A) protonów, elektronów i neutronów
b) Elektrony krążą po orbicie wokół jądra atomowego. W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony
c) 1u
d) Masa elektronu jest około 1830 razy mniejsza od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi 1,6*10^(-19) C.
e) Proton ma elementarny ładunek dodatni , a neutron ujemny.
f) ma tyle samo protonów i neutronów w jądrze
g) jądrze
h) liczbą masową
i) Liczba atomowa (Z) oznacza lczbę protonów lub elektronów
Z= liczba protonów = liczba elektronów =liczba atomowa jądra
1 4 1
  • Użytkownik Zadane
2010-03-06T19:56:32+01:00
A) Atomy zbudowane są z następujących cząstek podstawowych: .. protonów.. , .. neutronów.. i .. elektronów.. .

b) Elektrony krążą po .. powłokach...elektronowych.. wokół ..jądra..atomu.. . W skład jądra atomowego wchodzą ..protony..i ..neutrony.. .

c) Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe ..1..unit.. .

d) Masa elektronu jest około ..1840..razy..mniejsza.. od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi ..-1.. .

e) Proton ma elementarny ładunek ..+1.. , a neutron ..0.. .

f) Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że ..liczba protonów = liczba elektronów.. .

g) Prawie cała masa atomu skupiona jest w ..jądrze..atomowym.. .

h) Liczba nukleonów, czyli suma protonów i neutronów, nazywana jest ..liczbą..masową.. (A).

A= liczba .. protonów.. + liczba .. neutronów..

i) Liczba atomowa (Z) oznacza lczbę .. protonów.. lub .. elektronów..
Z= liczba .. protonów..(p+).. = liczba .. elektronów..(e-).. = ..ładunek.. jądra
1 5 1