Wykonaj redukcję wyrazów podobnych .
a) -2a + b-a-2b+3a=
b) 2/3x + 1/3y + 2 1/3x - 1/3y =
c) -ab + b do kwadratu + 3ab - 2ab =
d) 15xy - 4x + 8y - 6xy + 5x - xy =
e) 0,2x do kwadratu - 2y + 1,8x do kwadratu + 4,3y - x =
f) -1/4m + 1/8n - 1/8m + 0,375m=


Jeśli nie umiesz to nie rób zadania !!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-06T15:23:44+01:00
A) -2a + b-a-2b+3a= - b
b) 2/3x + 1/3y + 2 1/3x - 1/3y = 3 x
c) -ab + b do kwadratu + 3ab - 2ab =2ab + b do kw.
d) 15xy - 4x + 8y - 6xy + 5x - xy = x + 8xy + 8y
e) 0,2x do kwadratu - 2y + 1,8x do kwadratu + 4,3y - x = 2x do kw. + 2,3y


Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T15:26:28+01:00
A) -2a + b-a-2b+3a= -b
b) 2/3x + 1/3y + 2 1/3x - 1/3y = 3x
c) -ab + b do kwadratu + 3ab - 2ab = b do kwadratu
d) 15xy - 4x + 8y - 6xy + 5x - xy = 8 xy + 9y
e) 0,2x do kwadratu - 2y + 1,8x do kwadratu + 4,3y - x = -x + 2x do kwadratu + 2,3 y
f) -1/4m + 1/8n - 1/8m + 0,375m= 1/8 n


liczę na najlepsze ;))
3 5 3