Zadanie 1
Podaj wszystkie pary liczb naturalnych . spełniające równanie x+2y=11
Zadanie2
Zastąp symbol taką liczba aby otrzymać równanie spełnione przez daną pare liczb
a , 2x -3y=<znak>+x x=3 i y=-1
B. 5x-<znak> +y=2 x=4 i y= 3
C. 5(x- <znak> )- y= 0 x=6 i y=5

1

Odpowiedzi

2010-03-06T16:53:16+01:00
X=1 y=5
x=3 y=4
x=5 y=3
x=7 y=2
x=9 y=1
x=11 y=02 1 2