1. Ciało spadając swobodnie porusza się z przyspieszeniem:
a. zależnym od oporu powietrza
b. proporcjonalnym do siły wypadkowej
c. zależnym od masy ciała
d. równym około 10 m/s2

2. Jeżeli rowerzysta porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, to działające na niego dwie siły mają
a. różne kierunki i zwroty
b. jednakowe wartości i przeciwne zwroty
c. jednakowe wartości i zwroty
d. różne wartości

3. Siła o wartości 1 N działając na ciało o masie 1kg
a. nadaje ciału przyspieszenie 1 m/s2
b. nadaje ciału przyspieszenie 9,81 m/s2
c. nadaje ciału prędkość 1 m/s
d. powoduje ruch z prędkością 10 m/s

4. Kulka porusza się ruchem jednostajnie zmiennym jeżeli:
a. siły działające na nią nie równoważą się wzajemnie
b. nie działają na nią żadne siły
c. wypadkowa siła działająca na nią jest równa zero
d. wszystkie odpowiedzi są fałszywe

5.Na przeciwległych końcach poziomej belki tworzącej huśtawkę siedzi nieruchomo dwoje dzieci,
każde o ciężarze 400N Ciężar samej belki wynosi 100N. Jaką siłą działa na belkę podpora huśtawki?
a. 900N
b. 800N
c. 400N
d. 500N

6. Jakim ruchem porusza się ciało po linii prostej, jeżeli wartość jego pędu rośnie wprost proporcjonalnie do czasu?
a. jednostajnym
b. Jednostajnie przyspieszonym
c. Z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do czasu
d. Niejednostajnie przyspieszonym

7. Pod działaniem stałej niezrównoważonej siły ciało porusza się:
a. ruchem niejednostajnie przyspieszonym
b. ze stałym przyspieszeniem
c. z rosnącym przyspieszeniem
d. ze stałą prędkością

8.
Do stojącego wózka o masie l kg zbliża się drugi wózek o masie 0,5 kg z szyb­kością 6 m/s. Po zderzeniu wózki poruszają się. razem (opory ruchu pomijamy). W tej sytuacji suma wartości pędów wózków wynosi:
a. przed zderzeniem 6 kg•m/s
b. po zderzeniu 3 kg•m/s
c. po zderzeniu 6 kg•m/s
d. przed zderzeniem 9 kg•m/s

9.Masa kosmonauty lądującego na Księżycu:
a. zmaleje tylko na chwilę
b. wzrośnie minimalnie
c. zmaleje około 6 razy
d. nie zmieni się

10. Opuszczamy powoli ruchem jednostajnym telewizor o ciężarze 100 N. Wynika z tego, że siła działająca ze strony naszych rąk na telewizor wynosi:
a. 0 N
b. 100N i działa w dół
c. około 98 N i działa w górę
d. 100N i działa w górę

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T15:30:57+01:00
1.c
2.b
3a
4c
5b
6b
7a
8b
9a
10c
1 5 1
2010-03-06T15:34:37+01:00
1.a
2.c
3.b
4.d
5.a
6.c
7.c
8.b
9.a
10a