Romantyzm zadanie

POZIOMO
1.Jest tematem większości obrazów malarzy romantyków
2.".... wiedzie lud na barykady"
3.Czołowy przedstawiciel romantycznego malarstwa we Francji
4.Potęguje wyraz dzieła
5.Cecha dzieł malarskich i rzeźbiarskich romantyzmu
6.Znakomity hiszpański malarz i grafik

PIONOWO
1.Duchowy przywódca francuskich romantyków
2.Tytuł słynnego cyklu grafik autorstwa genialnego Hiszpana
3.Szczególne wyrazistości dzieła sztuki(siła wyrazu)
4.Podniosły nastrój w działach romatyzmu

Bardzo proszę o szybkie rozwiązanie!3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T15:37:05+01:00
POZIOMO
1.Jest tematem większości obrazów malarzy romantyków
odp. Paryż
2.".... wiedzie lud na barykady"
odp. Wolność wiodąca
3.Czołowy przedstawiciel romantycznego malarstwa we Francji
odp. Cezanne Paul (1836-1906) – malarz francuski
4.Potęguje wyraz dzieła

5.Cecha dzieł malarskich i rzeźbiarskich romantyzmu
odp. dynamika
6.Znakomity hiszpański malarz i grafik
odp. Franciszek Starowieyski

PIONOWO
1.Duchowy przywódca francuskich romantyków
odp. Delacroix
2.Tytuł słynnego cyklu grafik autorstwa genialnego Hiszpana
odp. Kaprysy
3.Szczególne wyrazistości dzieła sztuki(siła
wyrazu)
odp. ekspresja - ale nie jestem pewna na 100 %
4.Podniosły nastrój w działach romatyzmu
odp. powaga


liczę na najlepsze ;)
6 4 6
2010-03-06T20:44:15+01:00
POZIOMO:
1.Paryż
2.Wolność
3.Cezanne Paul
4.Wyższość dzieła
5.Dynamika
6.Franciszek Srtarowieyski
PIONOWO:
1.Delacroix
2.Kaprysy
3.Ekspresja
4.Rozsądek


LICZĘ NA NAJLEPSZĄ!!!!!!!!!
3 1 3
2010-03-06T21:06:07+01:00
Poziomo
1.Paryż
2.Wolność
3.Cezanne Paul
4.Wyższość dzieła
5.Dynamika
6.-

Pionowo:
1.Delacroix
2.Kaprysy
3.Ekspresja
4.-
2 2 2