1. Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.

b)Średnia arytmetyczna trzech liczb; liczby y, trzykrotności liczby y i liczby o 10 większej od y wynosi 16.
c)Do liczby 15 dodano liczbę y, a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.


2.Rozwiąż równania.

a)1/3x-2=x+2
b)1-6/7x=4/7
c)6(1/4x-2)=18
d)x/6-1/6=1
e)-2(2x-1)=x/3
f)2/5(3-x)=-2
g)3/4(2-3x)=-6
h)1/5(x-3)=9-x
i)0,6+x kreska ułamkowa przez 2=x+1


3.Oblicz dla jakiej wartości x;

a)wartość wyrażeń 4x-1 i 3x+5 są równeBłagam pomóżcie mi!!;P
Jak najszybciej!

1

Odpowiedzi

2010-03-06T15:53:30+01:00
A)(y+3y+10y):3=16 ||3
y+3y+10y=48
14y=48||:14
y=3,42

b)15+y=51-y
2y=36 ||:2
y=18

2.
a)1/3x-2=x+2 |3
x-6=3x+6
-2x=12 ||:(-2)
x=-6

b)1-6/7x=4/7 |7
7-6x=4
-6x=3 ||:(-6)
x=-0,5

c)6(1/4x-2)=18
6/4x-12=18 |4
6x-48=72
6x=24 ||:6
x=4

d)x/6-1/6=1 |6
x-1=6
x=6+1
x=7

e)-2(2x-1)=x/3
-4x+2=x/3 |3
-12x+6=x
-13x=6 ||(-6)
x=-2 1/6

f)2/5(3-x)=-2
6/5-0,4x=-2
1,2-0,4x=-2
-0,4x=3,2 ||:(-0,4)
x=-8

g)3/4(2-3x)=-6
6/4-9/4x=-6 |4
6-9x=-6
-9x=-12 ||:(-9)
x=9/12
x=3/4
x=0,75

h)1/5(x-3)=9-x |5
x-3=45-5x
6x=48 ||:6
x=8
1 5 1