Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T18:21:46+01:00
Zad.1
dla a=5
c=√2a²
c=√2×5²=√2×25=5√2

c=a√2
c=5√2

dla a=0,5
c=√2a²
c=√2×(0,5)²=√2×¼=√½=√2/2

c=a√2
c=0,5√2

dla a=⅓
c=√2a²
c=√2×⅓²=√2×1/9=√2/√9=√2/3

c=a√2
c=⅓√2

dla a=2/5
c=√2a²
c=√2×(2/5)²=√2×4/25=√8/√25=2√2/5

c=a√2
c=2/5√2


zad.2

a=10
p=a√2
p=10√2

a=2/3
p=2√2/3

a=√15
p=√15×√2
p=√30

zad3.
p=√2a²
p=2
2=√2a² /²
4=2a²
2=a²
a=√2


p=√2a²
p=6
6=√2a² /²
36=2a²
18=a²
a=√18
a=3√2

p=√2a²
p=½
½=√2a² /²
¼=2a²
½=a²
a=√½
a=√2/2