Odpowiedzi

2010-04-01T21:31:36+02:00
Postanowienia :
– zniesienie ceł wewnętrznych i wprowadzenie cła generalnego,
– zakazanie posłom składania przysiąg na instrukcje sejmikowe,
– wprowadzenie głosowania większością w sprawach skarbowych,
– utworzenie komisji skarbowych i wojskowych ograniczających władzę podskarbich i hetmanów.Data :(1768-1772)


Myślę, że pomogłam

Liczę na NAJ :***
12 5 12