Odpowiedzi

2010-03-06T15:44:36+01:00
Kontyngent taryfowy - wyznaczona ilość towarów, wobec której stosuje się niższe niż normalnie określone lub zerowe stawki celne. W kontyngencie taryfowym musi zostać określona ilość towaru, na który obowiązuje kontyngent i obniżona stawka celna.

Kontynent – podstawowa, obok oceanów, jednostka podziału świata. Odnosi się do olbrzymich pod względem powierzchni (rzędu kilku mln km2) obszarów lądu na Ziemi.
12 3 12
2010-03-06T15:44:38+01:00
Kontyngent - kontyngentem nazywa się obowiązkowe dostawy na rzecz państwa, np. kontyngenty wojskowe, kontyngenty żywności. W Europejskim Prawie Podatkowym istnieje zakaz ustanawiania kontyngentów zgodnie z art. 28 Traktatu Wspólnot Europejskich.

Kontynent – podstawowa, obok oceanów, jednostka podziału świata. Odnosi się do olbrzymich pod względem powierzchni (rzędu kilku mln km2) obszarów lądu na Ziemi.
10 4 10