Zad1)Dany jest okrąg o średnicy 10 cm .Prosta jest styczna do tego okręgu.gdy jej odległość od środka tego okręgu jest
a) równa 1dm
b) równa 0,5
c) mniejsza od 5cm
d) większa od 50 mm

zad2)W kat wpisano okrąg.Punkty styczności okręgu z ramionami kata dzielą ten okrąg na dwa łuki w stosunek 1:2.Oblicz miarę kata w który wpisano ten okrąg.

zad3)Na mapie wykonanej w skali 1:5000 odległość miedzy domem Adama a szkolą wynosi 4,5.Jak daleko ma Adam do szkoły?

zad4)Na początku lekcji nieobecni uczniowie stanowili 20 % uczniów całej klasy.Po kilku minutach przyszedł Janek i wówczas nie nieobecni stanowili ⅙ całej klasy.Ilu uczniów liczy ta klasa

zad5)rozwiąż nierówność 2 - (x - 3)0,5x - 1 i zaznacz zbiór jej rozwiązań na osi liczbowej

zad6)Długość promienia okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym, w którym przyprostokątne maja długości √2 i 3√

a) ½√5
b)2,5
c)√6
d)√5

pomóżcie pilne !

1

Odpowiedzi

2010-03-07T19:33:06+01:00
1) odp. c bo 10cm/2=5cm

3) 1cm-5000cm
4,5cm-x
x=22500cm'

4) 0,2x- nieobecni na początku lekcji
⅙x- nieobecni po przyjściu jacka
0,2x=⅕x
⅕x-1=⅙x
⅕x-⅙x=1
¹/₃₀x=1
x=30
Ta klasa liczy 30 osób.


może chociaż trochę pomogłam...
3 3 3