1. Uzasadnij konieczność ochrony biologicznej zasobów mórz i oceanów.

2. Przedstaw zalety transportu morskiego.

3. a) Jakie bogactwa mineralne są obecnie eksploatowane spod dna obszarów szelfowych?

b) Wymień zasoby oceanów, które mogą zostać wykorzystane już w najbliższej przyszłości.

1

Odpowiedzi

2009-10-21T17:52:08+02:00
Zalety transportu morskiego:

- możliwość transportu różnego rodzaju towarów

- bardzo niskie koszty transportu

- możliwość transportu dużych ładunków

- możliwość przewozu dużej liczby pasażerów