1.Sprawdź,czy liczba 4 spełnia równanie.
a) x-5=2x-9 b) 11x-26=9+2,25x c) 3(x-2)=2(3x+1)-20 d) ¾x+2=4x-10
2.Określ,czy równanie spełnia każda liczba,czy nie spełnia go żadna liczba.
a) 2-5x=3(x-2)-8x b) 3(3x-3)=9x-9
3.Rozwiąż równania.
a) 5x-2=1 b) -x-1=-2x-2 c) 3(y+1)=2y d) 5(-2+y)=7(-y+1)
4.Rozwiąż równania.
a) 2x(x-1)=2x²+4 b) ½x(4-6x)-⅓x(9x-12)=-2x(3x+1)
5.Rozwiąż rownania.
a) (x+2)²=x² b) (2-3x)²-(1+2x)²-3x²=2x² c) (x+2)²=x²-2
6.Zbuduj takie równanie,aby
a)jego rozwiązanie była liczba 2.
b)jego rozwiązaniem była liczba -2.
podaj przepis,jak budować takie równania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T16:21:10+01:00
1.Sprawdź,czy liczba 4 spełnia równanie.
a) x-5=2x-9 |-5
x=2x-14 |-2x
-x=-14 |:(-1)
x=14
b) 11x-26=9+2,25x |+26
11x=35+2,25x |-2,25x
8,75x= 35 |:8,75
x=4
c) 3(x-2)=2(3x+1)-20
3x-6=6x+1-20
3x-6=6x-19|+6
3x=6x-13 |-6x
-3x= -13|:(-3)
x=4,3
d) ¾x+2=4x-10 |-2
3/4x=4x-12|-4x
-3 1/4x=-12|:(-3 1/4)
x=3,692307
2.
a) 2-5x=3(x-2)-8x
2-5x=3x-6-8x |-2
-5x=-5x-8 <---- równanie sprzeczne

b) 3(3x-3)=9x-9
9x-9=9x-9 <--- rownanie tożsamościowe


2 3 2