Odpowiedzi

2010-03-06T16:27:56+01:00
M = 250 kg
T1 = 30 C
T2 = 0 C
delta T = 30 C - 0 C = 30 C
cw = 4200 J/kg*C
ct = 334000 J/kg
całkowite ciepło = ciepło oddane przy ochłodzeniu wody do 0C = Q1 , oraz ilość ciepła potrzebna do skrzepnienia wody = Q2

Q1 = m*cw*delta T
Q1 = 250 kg*4200 J/kg*C*30 C
Q1 = 31500000 J = 31,5 MJ
Q2 = m*ct
Q2 = 250 kg *334000 J/kg = 83500000 J =83,5 MJ
Q = Q1+Q2
Q = 31,5 MJ + 83,5 MJ
Q = 115 MJ
4 4 4