Wyrażenia algebraiczne

1. Uporządkuj jednomiany:
a) 3xxyyy=
b) (-1)(-1)(-1)xyxy=
c) ½abababababab=
d) -2•2•2m²nn(-m)=
e) (-3)²•(-3)a²bb=

2.Z danych jednomianów utwórz sumy algebraiczne:
a) -2x², 4x, -5
b) 0,5y, y², -xy
c) 2ab², -a²b, 52b³
d) -mn², m²n, -6

3.Wypisz wyrazy sum algebraicznych:
a) x+y-z+1
b) 7a-4b-3x+4
c) -3x²+ 1,5a- 4,7


4. Odejmowanie zastąp dodawaniem liczby przeciwnej do odjemnika:
a) 15x-5=
b) -4,5-0,5y=
c) 2⅔x-⅔y=
d) -3,1x²-3y=
e) 5a-½y³=
f) xyz-abc=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T20:07:51+01:00
Wyrażenia algebraiczne

1. Uporządkuj jednomiany:
a) 3xxyyy= 3x²y³
b) (-1)(-1)(-1)xyxy=-1x²y²
c) ½abababababab=½a⁶b⁶
d) -2•2•2m²nn(-m)=8m³n²
e) (-3)²•(-3)a²bb=-27a²b²

2.Z danych jednomianów utwórz sumy algebraiczne:
a) -2x², 4x, -5
-2x²+4x -5
b) 0,5y, y², -xy
0,5y+ y² -xy
c) 2ab², -a²b, 52b³
2ab² -a²b+52b³
d) -mn², m²n, -6
-mn²+ m²n-6

3.Wypisz wyrazy sum algebraicznych:
a) x+y-z+1
x,y-z,1
b) 7a-4b-3x+4
7a,-4b,-3x,4
c) -3x²+ 1,5a- 4,7
-3x²,1,5a,- 4,7


4. Odejmowanie zastąp dodawaniem liczby przeciwnej do odjemnika:
a) 15x-5=15x+(-5)
b) -4,5-0,5y=-4,5+(-0,5y)
c) 2⅔x-⅔y=2⅔x+(-⅔y)
d) -3,1x²-3y=-3,1x²+(-3y)
e) 5a-½y³=5a+(-½y³)
f) xyz-abc= xyz+(-abc)
14 4 14