Więc tak potrzebuję wszystkiego na temat podatków tzn nazwa i krótki opis mam zrobić wypracowanie ale narazie potrzebuje tylko materiałów tak więc chce miec wszystko na ten temat iii...

potrzebuje rozeznanie na temat kto najechetniej jest zatrudniany w polsce ( najwiecej jest takich pracówników właśnie jakich??) i
takich których nie chętnie (tzn jest go najmniej w polsce)

i po jakiej szkole mamy pewna prace!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T18:04:27+01:00
Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez organ pobierający. Współcześnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach. Zgodnie z polskim prawem daniny, aby zostały uznane za podatki muszą posiadać 4 cechy:

* nieodpłatność
* przymusowość
* publicznoprawność
* bezzwrotność

Podatki dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie: nałożone na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy. Podatki pośrednie: nakładane na przedmiot spożycia, np. VAT, akcyza – ostatecznie płaci konsument.

Współcześnie, pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, służby zdrowia, itp. Podatki są powszechnie uważane przez podatników za uciążliwe i niesprawiedliwe, stąd stwierdzenia: Podatki płaci każdy, wszędzie i zawsze lub Są w życiu tylko dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki. Jak mawiali włościanie w cesarstwie austro-węgierskim: od myszy do cesarza, wszystko żyje z gospodarza.