Rozwiąż równania. Matematyka z plusem. strona 177 zadanie11

e)3x-5 dzielenie za pomocą kreski ułamkowej przez 2 -5x-1 dzielenie za pomocą kreski ułamkowej przez 10=0

f)x/2=2/5(4-x)-4

g)2x-1 dzielenie za pomocą kreski ułamkowej przez 5 -x-2 dzielenie za pomocą kreski ułamkowej przez 2=0,7x

h)2x- 3x+5 dzielenie za pomocą kreski ułamkowj przez 4=-1/4x-12.Dla jakich całkowitych wartości a:

a)rozwiązanie równania ax+12=17 jest liczbą całkowitą
b)rozwiązanie równania ax+13=7 jest liczbą naturalną?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T16:50:11+01:00
E)3x-5 dzielenie za pomocą kreski ułamkowej przez 2 -5x-1 dzielenie za pomocą kreski ułamkowej przez 10=0
3x-5/2 -5x-1/10 = 0 |*10
10*3x-5/2 10*-5x-1/10 = 0
5(3x-5) - 5x - 1 = 0
15x -25 - 5x - 1=0
15x - 5x= 0 + 1 + 25
10x = 26 |: 10
x=2,6

f)x/2=2/5(4-x)-4
x/2 = 8/5 - 2/5x - 4|* 10
10*x/2 = 10*8/5 - 10*2/5x - 40
5x = 16 - 4x - 40
5x + 9x = -40 +16
14x = -24 | 14
x = -1 10/14 = -1 2/7

g)2x-1 dzielenie za pomocą kreski ułamkowej przez 5 -x-2 dzielenie za pomocą kreski ułamkowej przez 2=0,7x
2x-1/5 - x-2/2 = 0,7x |*10
10*2x-1/5 - 10*x-2/2 = 7
2(2x-1) - 5(x-2) = 70
4x - 2 - 5x + 10 = 70
4x - 5x = 70 - 10 + 2
-1x = 62|: (-1)
x = -62


h)2x- 3x+5 dzielenie za pomocą kreski ułamkowj przez 4=-1/4x-1
2x- 3x+5/4 = -1/4 - 1|*4
8x - 4* 3x+5/4 = 4*-1/4x - 4
8x - 3 + 5 = -1x - 4
8x + 1x = -4-5+3
9x = -6 |:9
x = -6/9
78 1 78